Hazey Babe (Sold)

Hazey Babe (Detail) by Sarah Kelly Hazey Babe by Sarah KellyHazey Babe (Detail) by Sarah KellyHazey Babe (Side-On) by Sarah Kelly