Mandala for Kaye

Mandala for Kaye (Banner) by Sarah Kelly Mandala for Kaye by Sarah KellyMandala for Kaye (Detail) by Sarah KellyMandala for Kaye (Side-On) by Sarah Kelly